Kapittel 0:

Plattform for brukskvalitet

Velkommen til NDLAs plattform for brukskvalitet! Gode brukeropplevelser er viktige for alle nettsteder, og vår brukergruppe er svært mangfoldig. Hvordan skal vi legge innholdet vårt til rette slik at vi når alle på best mulig måte?

NDLAs guide for brukskvalitet er et sett med råd og retningslinjer som skal hjelpe oss å kommunisere konsist og tydelig med brukerne våre, og gjøre innholdet tilgjengelig for flest mulig av dem. Den er primært laget for NDLAs medarbeidere og produsenter, men mye av det vi skriver om, kan tilpasses andre sammenhenger. Noe er allmenne prinsipper for nettpublisering, annet er erfaringer og vurderinger vi har gjort, som kanskje andre kan hente inspirasjon fra. Vi tror derfor at også andre som publiserer på nett, kan finne gode råd her. Guiden har åpen lisens og kildekode, så det er fritt fram for gjenbruk.