Kapittel 7:

Bruk av bilder

Forfatter: Hege Røyert

Gode bilder forsterker budskapet, pirrer mottakerens nysgjerrighet, skaper forståelse og initierer handling. De er derfor viktige for brukeropplevelsen på NDLA.

Velg riktig bilde

Etos: Bildet må være troverdig, ryddig, lettlest og gjenkjennelig.
Patos: Bildet bør appellere til bestemte følelser, verdier eller oppfatninger hos leseren.
Logos: Bildet må være relevant for sakens innhold.

Motivet bør appellere til målgruppa

Unngå klisjébilder, dekorbilder og bilder med modeller. Bilder av ekte mennesker gir større troverdighet. Bildet bør appellere til målgruppa. Bildet skal ikke manipuleres uten at dette blir kommunisert.

Typisk først, så variert

Tekster med litt lengde kan ha flere bilder. Da er det viktig at det øverste bildet er typisk og lett gjenkjennelig, og at de påfølgende bildene er varierte: Hvert bilde bør tilføre noe nytt, helst ved å illustrere de ulike temaene teksten tar opp.

Bildetekst og alternativ bildetekst (alt-tekst)

De fleste bilder skal ha en bildetekst og en alt-tekst. Bilde, inkludert bildetekst, skal kunne stå på egne ben og forstås uavhengig av artikkelteksten. Alt-teksten skal være kort og presis og beskrive bildets motiv slik at leseren visuelt kan gjenskape bildet uten å ha sett det. (Se kapittelet om universell utforming.) Bilder uten betydning for innholdet, som illustrasjonsbilder, rene grafiske elementer og repeterende ikoner trenger ikke bildetekst eller alt-tekst.

Unngå bilder med tekst

Bilder bør ikke brukes til å formidle tekst da skjermlesere ikke kan lese bildene. (Se kapittelet om universell utforming.)

Vær forsiktig med å vise merkevarer

Når du velger bilder, bør du være oppmerksom på om enkelte produkter eller merkevarer får en oppmerksomhet som ikke er relevant i sammenhengen. Vi skal ikke ensidig vise enkeltprodukter eller bidra i markedsføring.

Teknisk kvalitet

Hvilken teknisk kvalitet et bilde må ha, avhenger av hva bildet skal brukes til. Uavhengig av bruk – bildet må være skarpt!

Bruk riktig filstørrelse og oppløsning

 • Store bilder er tunge å laste, og filstørrelsen må derfor optimaliseres for nett. I H5P-noder er dette spesielt viktig.
 • Lav oppløsning kan resultere i kornete og uskarpe bilder. På NDLA.no bør bildet være minst 2000 piksler i bredden.  

Bruk riktig filformat

Filformatene kan deles i to hovedtyper: vektorgrafikk og rastergrafikk eller bitmap. Vektorgrafikk er basert på matematiske formler og kan skaleres i det uendelige. Bitmap er pikselbasert, dvs. det er bygd opp av små firkanter (piksler) med hver sin farge. Det kan ikke skaleres uten å tape kvalitet.

Hvilket filformat vi velger, er avhengig av bildetype og funksjon. De vanligste filformatene er:

 • JPEG: Pikselbasert. Best på fotografier.
 • PNG: Pikselbasert. Best på skarpe linjer, illustrasjoner og gjennomsiktig bakgrunn.
 • GIF: Pikselbasert. Eneste format som støtter animering. Brukes nå mest til det.
 • SVG: Vektorgrafikk. Best på illustrasjoner med store fargeflater, logoer og figurer.

Estetisk kvalitet

Det er vanskelig å gi absolutte regler for hva som gjør et bilde til et godt bilde, noen ganger er det nettopp brudd på disse som gjør et bilde interessant. Her følger likevel noen tommelfingerregler.

Utnytt hele bildeflaten

Unngå at hovedmotivet drukner i unødvendige detaljer. Beskjær eventuelt støy eller tomrom rundt motivet i bildet. Bruk det gylne snitt til å plassere blikkfanget.

Vær tydelig!

For at de meningsbærende elementene i bildet skal komme godt fram, bør blikkfanget være i fokus, og bakgrunnen bør være rolig eller ute av fokus. Generelt bør bilder ha lite distraherende elementer eller visuelt rot og støy som kan komme i konflikt med selve motivet.

Bruk kontraster

Kontraster skaper spenning og bidrar til å framheve budskapet i bildet. Varier mellom fargekontrast, størrelseskontrast, motivkontrast, kald–varm-kontrast og formkontrast.   

Juridiske hensyn

Ulovlig gjengivelse av bilder kan føre til krav om erstatning. Vær derfor oppmerksom på følgende:

Ingen bilder må publiseres uten at du har fått brukstillatelse fra rettighetshaver eller opphavsperson. En slik tillatelse skal være skriftlig, enten i form av en rammeavtale, innkjøpsavtale eller e-post.  

 • Oppgi alltid navn på opphavsperson og eventuelt andre rettighetshavere.
 • I utgangspunktet er det forbud mot å publisere bilder av en person uten at det foreligger samtykke fra den avbildede. Samtykke børe være skriftlig. Bruker du bilder av barn under 15 år, må du også ha tillatelse fra barnas foresatte.
 • Unngå å publisere bilder som kan misbrukes, eller som kan oppleves som krenkende!
 • Bruker du bilder av kunstverk som er vernet, må du i tillegg til å ha tillatelse fra fotografen også ha tillatelse fra verkets opphavsperson/rettighetshaver.  

Gjenbruk og gratisbilder

Du bør helst bruke bilder som tillater gjenbruk og bearbeidelse. Harward Law School har laget en god oversikt over nettsteder som tilbyr bilder som har falt i det fri eller er lisensiert med en CC-lisens. De fleste bilder på NDLA er tillatt å gjenbruke i ikke-kommersiell sammenheng.

Oppsummering

 1. Bildet har en funksjon og støtter teksten det handler om.
 2. Bildet er av god teknisk kvalitet.
 3. Bildet er av god estetisk kvalitet.
 4. Bildet er noe som du/NDLA har juridisk rett til å publisere.
 5. Bildet kan gjenbrukes av andre.