Kapittel 1:

Kommunikasjons- og formidlingsprinsipper

Forfatter: Ragnhild Tønnessen

NDLA har flere kommuniserende avsenderroller – først og fremst lærerrollen, dernest kollegarollen. I andre sammenhenger er vi oppdragsgivere, forvaltere av et offentlig mandat, samarbeidpartnere og bransjekollegaer. Uansett er vi mange individer som sammen skal "være NDLA".

Persona-beskrivelse for NDLA-fellesskapet

Til å hjelpe oss med å «være NDLA» sammen, kan vi se for oss at vi utgjør en «NDLA-persona». Brukerne våre må kunne ha tillit til at vi vet hva vi driver på med, kan det vi gjør, og at vi vil dem vel. Dette skal de oppleve i interaksjon og kommunikasjon med oss. Kjennetegn ved NDLAs persona er derfor:

 • ‍vennlig og omtenksom
 • oppmerksom og nysgjerrig
 • raus og delevillig
 • lære-, utviklings- og endringsvillig
 • kvalitetsbevisst og profesjonell
 • saklig, ærlig og opplyst

Disse trekkene kjennetegner NDLA både som avsender og mottaker, i alle NDLAs roller. Det dreier seg om hvordan vi tar imot ros, forslag, kritikk, forholder oss til brukere, samarbeidspartnere, motstandere og venner, og hvordan vi legger til rette for brukerne våre.

Primærbrukeren vår er eleven, og lærerrollen er dermed den viktigste. Samtidig er vi gode kollegaer for lærerne ute i klasserommene.  

NDLA som lærer

 • ‍forstår læring som aktiv samhandling med omgivelsene
 • Vi etterstreber å selv være et element å samhandle med. Vi utnytter mulighetene den digitale plattformen gir for multimodal interaksjon, og tekster legger vi til rette for aktiv lesing.
 • Vi deler oppgaver og aktiviteter som gir mulighet til samhandling med medelever, nærmiljø og andre miljøer, og eksterne ressurser som er relevante for fag og kompetansemål.
 • respekterer elevene, i alt deres faglige, sosiale og personlige mangfold
 • respekterer elevenes utdanningsvalg og læringsmål
 • Noen elever har som mål å få bestått, noen trenger høyt karaktersnitt for å nå målene sine, andre har ønske om om å vite og forstå. Vi støtter dem alle.  
 • tilrettelegger tålmodig, enten elevene lærer langsomt eller raskt, strever med det grunnleggende eller alltid ligger et hestehode eller mer foran
 • er faglig og pedagogisk dyktig
 • ønsker å hjelpe hver og en av elevbrukerne våre til å nå målene sine, lære, finne mening og føle seg verdsatt i samhandling med oss

NDLA som kollega

 • ‍ser lærere som ansvarlige i egne klasserom
 • respekterer andre læreres tid og kompetanse
 • Vi gjør det så enkelt som mulig å finne og benytte stoffet vi deler med dem.
 • Vi glemmer aldri at lærerne er kompetente.
 • Vi setter metodefrihet og læremiddelfrihet høyt.
 • tar imot tips, forslag og kritikk med vennlig åpenhet

Etos, logos og patos

Vi ivaretar kommunikasjonen med brukeren gjennom de retoriske appellformene etos, logos og patos.

ETOS: Vi ivaretar vår egen troverdighet og legitimerer vår samfunnsrolle ved hvordan vi framstår selv. Vårt etos bygges på rett kvalitet i form og innhold og på vår identitet som fagfolk og pedagoger.

PATOS: Vi appellerer til brukerne ved å involvere dem, aktivisere dem, ved at vi henvender oss til dem, viser interesse for dem, tilrettelegger for dem, og oppleves objektive, dyktige, interessante og relevante. I det hele tatt: ved god brukskvalitet.

LOGOS: Innholdet vårt er alltid relevant og pedagogisk og faglig begrunnet.